Protetyka

W naszej klinice wykonają Państwo wszelkie zabiegi związane z protetyką. Oferujemy zarówno protezy stałe, których nie ma potrzeby wyjmować z ust przez cały okres użytkowania, jak i protezy ruchome. Protezy stałe mogą być w postaci koron protetycznych, wkładów czy licówek, natomiast protezy ruchome oferujemy w czterech wariantach, w zależności od potrzeb: protezy szkieletowe z precyzyjnymi łącznikami, protezy szkieletowe tradycyjne, osiadające i całkowite.

1. Protezy stałe

 1. korony protetyczne (pokrywają ząb wzmacniając i chroniąc jego strukturę):
  • na bazie metalu (Au lub CrCo) - nieco inaczej łamią światło w swojej strukturze przez co, w zmiennych warunkach oświetleniowych, wykazują drobne różnice w stosunku do naturalnych zębów,
  • bez metalu (Empress, Lava, InCeram Zirconia, Procera, Cercon, InCeram Alumina) - najbardziej kosmetyczne, jednakże o nieznacznie mniejszej wytrzymałości mechanicznej ;
 2. mosty protetyczne (służą uzupełnieniu utraconych zębów, składając się z połączonych ze sobą koron, do których jest dowieszony element zastępujący brakujący ząb):
  • na bazie metalu (Au lub CrCo) - nieco inaczej łamią światło w swojej strukturze przez co, w zmiennych warunkach oświetleniowych, wykazują drobne różnice w stosunku do naturalnych zębów,
  • bez metalu (Empress, Lava, InCeram Zirconia, Procera, Cercon, InCeram Alumina) - najbardziej kosmetyczne, jednakże o nieznacznie mniejszej wytrzymałości mechanicznej;
 3. wkłady, nakłady, licówki - elementy, wykonywane ze złota lub porcelany, które zastępują tylko utracone fragmenty tkanek zęba.


2. Protezy ruchome

 1. protezy szkieletowe z precyzyjnymi łącznikami  (zatrzaski, zasuwy, zamki, rygle) - przenoszą siły żucia za pośrednictwem zachowanych zębów oraz błony śluzowej. Wymagają jednoczesnego zastosowania koron, nie posiadają jednak widocznych elementów metalowych. Zapewniają najlepszą w swojej grupie stabilność, przez co są najbardziej komfortowe wśród uzupełnień ruchomych (CEKA & Preci - Line (Belgia), MK1 (Niemcy), ZL (Niemcy), Microtec TK1 (Niemcy), BREDENT (Niemcy)).
 2. protezy szkieletowe tradycyjne - w tym przypadku elementy utrzymujące protezę są odlewane z metalu w postaci klamer, cierni, pazurków zlokalizowanych na widocznych powierzchniach zębów. Pewną alternatywę stanowią protezy szkieletowe z acetalu, tworzywa w kolorze zębów, 
 3. protezy osiadające - elementy utrzymujące protezę wykonane z drutu zamocowanego w płycie protezy, brak elementów podpierających, wykonywane ze względów ekonomicznych, są w pełni refundowane przez NFZ (1 raz na 5 lat),
 4. protezy całkowite - są pewną odmianą protez osiadających, jednakże za ich utrzymanie odpowiadają tylko siły adhezji i kohezji powstające w kontakcie protezy z błoną śluzową oraz napięcia mięśniowego, również refundowane przez NFZ (1 raz na 5 lat).

wybielanie zębówaparat ortodontyczny - implanty - aparat stały - protetyka - estetyka - sterowana regeneracja tkankowa - wypełnienia