Sterowana regeneracja tkankowa

Mianem tym określa się ogół zabiegów wykonywanych w celu zwiększenie masy kostnej w rejonach, w których,
z powodu choroby lub budowy anatomicznej, ilość tkanki jest niewystarczająca dla poprawnego prowadzenia leczenia implantologicznego, protetycznego czy periodontologicznego. Zabiegi takie prowadzimy przy użyciu materiałów biologicznych Szwajcarskiej firmy GEISTLICH (Bio-Oss® oraz Bio-Gide®).

wybielanie zębówaparat ortodontyczny - implanty - aparat stały - protetyka - estetyka - sterowana regeneracja tkankowa - wypełnienia